Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Seloste päivitetty 27.8.

Rekisterinpitäjä

Mainostoimisto Ilmiö
Tiiratori 1 as 4, 23500 UUSIKAUPUNKI

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Juha Hepojoki
juha.hepojoki@mainosilmio.fi
040 841 8200

Rekisterin nimi

Mainostoimisto Ilmiön asiakkaan yhteydenottorekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteiden hoito ja viestiminen potentiaalisille asiakkaille.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan käyttäjän lomakkeelle syöttämät tiedot. Tietoja säilytetään 6 kuukautta ja sitä vanhemmat tiedot poistetaan kalenterivuoden alussa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä toimii asiakkaiden itsestään lomakkeella antamat tiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu hallintajärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä itseään koskevat henkilötiedot sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse.