Selkämeren Jää Oy

Tietoa projektista

Toteutus Logosuunnittelu, Nettisivut, Käyntikortit

Kuvaus projektista

Selkämeren Jää Oy:n konserni koostuu emoyhtiöstä sekä kolmesta tytäryhtiöstä, joita ovat Oy Hellströmming Ab, Oy Hellströms Fisk Ab ja Oy Omega Shipping Ab.

Mainostoimisto Ilmiö sai tehtäväkseen uusia koko konsernin yritysilmeen. Tärkeimpänä tehtävänä oli emoyhtiön visuaalisen ilmeen uusiminen, mutta myös samalla tytäryhtiöiden ilmeen yhtenäistäminen. Tämä toteutettiin luomalla konsernille yksi, yhteinen logo, jossa ainoastaan tekstielementit muuttuvat yhtiön nimen perusteella.

Logon valmistuttua myös konsernin nettisivut uudistettiin. Aikaisemmin jokaisella yhtiöllä oli omat sivut, mutta uudistuksen myötä kaikkien yhtiöiden tiedot saatiin saman sivuston alle ja näin ollen käyttäjälle huomattavasti helpommin löydettäväksi.