Plc Uutechnic Group Oyj

Tietoa projektista

Toteutus Nettisivut, Vuosikertomuksen taitto

Kuvaus projektista

Plc Uutechnic Group Oyj on Uutechnic Group -konsernin emoyhtiö. Nasdaq Helsingissä listattuna oleva emoyhtiö Plc Uutechnic Group Oyj toimii konsernissa tukipalveluiden tuottajana tytäryhtiöilleen.

Mainostoimisto Ilmiö suunnitteli yhtiölle uuden sivuston, jossa tärkeimmiksi uudistuksiksi nousivat visuaalisen ilmeen freesaus, sivuston responsiivisuus ja helppo päivitettävyys. Suurimpana haasteena oli suuren sisältömäärän esittäminen mahdollisimman selkeästi sekä suomeksi että englanniksi. Pörssiyhtiön on tärkeää myös saada nopeasti ja helposti julkaistua tiedotteita ja uutisia.

WordPress sisällönhallintajärjestelmänä sopi tähän tarkoitukseen erinomaisesti ja lopputulokseksi saatiinkin tyylikäs ja selkeä kokonaisuus, joka toimii hyvin myös mobiilissa.

Vuoden 2017 alussa laitettiin myös tytäryhtiöiden, Japrotekin ja AP-Telan, sivustot uusiksi ja tuotiin ne emoyhtiön visuaalisen ilmeen alle.

Myös konsernin vuosikertomuksen ulkoasua päivitettiin modernimpaan ja visuaalisesti miellyttävämpään suuntaan. Vuosikertomus löytyy e-julkaisuna täältä: http://www.e-julkaisu.fi/uutechnic_group/vuosikertomus_2016/