Easy-Pro

  • Nettisivut Uusikaupunki
  • Painotuotteet Uusikaupunki

Tietoa projektista

Toteutus Nettisivut, Käyntikortit, Esite, Roll-Up

Kuvaus projektista

Easy-Pro on AmiPro Servicen luoma toiminnanohjausjärjestelmä. AmiPro on jo pitkään ollut Ilmiön asiakkaita, joten Easy-Pro:lle oli helppo lähteä suunnittelemaan omia nettisivuja.

Suunnittelussa tärkeää oli tuoda toiminnanohjausjärjestelmän monipuoliset ominaisuudet mahdollisimman helposti ja ymmärrettävästi esille. Värimaailma ja ulkoasu suunniteltiin siten, että se toimii rinnakkain AmiPro:n pääsivuston kanssa.

Nettisivujen pohjalta suunniteltiin yritykselle myös käyntikortit, esite ja roll-up myynnin avuksi.

Lopputuloksena saatiin tyylikäs ja asiakasta miellyttävä kokonaisuus. Make it Easy with Easy-Pro!